Služby
obr

Investice

Naše nabídka:

Zprostředkováváme široké spektrum kvalitních produktů níže uvedených společností, investiční programy pro dlouhodobé pravidelné investování nebo jednorázové investice.

Conseq Investment Management, a.s.

 • Horizont Invest
  • Investiční strategie: vyvážená, dynamická
    
  • investiční program je určený zejména pro dlouhodobé pravidelné investování, investovat lze jednorázově nebo pravidelně
  • Nastavení programu: v počátku je silnější zastoupení investic s vyšším výnosem a rizikem. S blížícím se závěrem programu se poměr investic mění ve prospěch konzervativních, jejichž investiční riziko (a výnos) jsou nižší.

   
 • Activ Invest
  • Investiční strategie: vyvážená, dynamická
    
  • Široké rozložení rizika, výběr fondů největších světových správců a aktivní obhospodařování portfolia – to jsou hlavní výhody fondů Active Invest. Tyto fondy fondů umožňují jak jednorázové, tak pravidelné investování. Každý fond má jasně definovanou investiční strategii a investiční limity, které definují poměr potenciálu výnosu a rizika.

J&T BANKA, a.s.

 • Clear deal - uzavření rámcové smlouvy
  • o pravidelné investování do fondů životního cyklu a dalších fondů dle aktuální nabídky banky
  • vklady s výpovědní lhůtou
  • termínované vklady
  • a další

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte:

Jméno: Telefon:
Příjmení: E-mail:
Text zprávy:
 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů    

 

 

Společnost LB Brokers s.r.o. je vázaným zástupcem společnosti Viktor Hostinský Investments, s.r.o., zapsané u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 141273

Společnost upozorňuje, že výkonnost investičního nástroje dosažená v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Návratnost původně investované částky není zaručena. Údaje o výkonnosti investičních nástrojů jsou založeny na hrubé výkonnosti investičních nástrojů. Na celkovou výkonnost mají významný vliv poplatky placené investorem za poskytnuté investiční a jiné služby. Výnosy z investičních nástrojů podléhají dani z příjmu, přičemž za zdanění odpovídá sám investor. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech investora a může se měnit. V případě investičních nástrojů denominovaných v cizích měnách může výnos kolísat v důsledku výkyvů měnového kurzu (měnové riziko). Společnost upozorňuje, že s investicemi na kapitálovém trhu je spojena celá řada rizik.

Bližší informace o jednotlivých investičních službách, investičních nástrojích, rizicích s nimi spojených a možných zajištěních proti nim jsou uvedeny na internetových stránkách investičního zprostředkovatele http://www.vhi.cz

 

 

 

obr
LB Brokers s.r.o. 2019