Služby
obr

Pojištění průmyslu a podnikatelů

pojištění majetku podnikatelů

 • živelní pojištění
 • pojištění pro případ odcizení
 • pojištění pro případ vandalismu
 • pojištění skel

pojištění přepravovaných věcí

 • pojištění peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou
 • pojištění věcí během silniční přepravy

pojištění odpovědnosti

 • pojištění profesní odpovědnosti
 • pojištění obecné odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti
 • pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • pojištění odpovědnosti za škody způsobenou členy orgánů společnosti (managmentem společnosti)
 • pojištění odpovědnosti silničního dopravce

pojištění technických rizik

 • pojištění pro případ přerušení nebo omezení provozu
 • pojištění strojů a strojních zařízení
 • pojištění elektronických zařízení
 • stavební a zemědělské stroje
 • stavební a montážní rizika

pojištění flotily

 • havarijní pojištění
 • pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • doplňková připojištění

zaměstnanecké programy

 • programy mzdových úspor pro zaměstnance i zaměstnavatele
 • programy zaměstnaneckých výhod
 • skupinové pojištění
 • individuální poradenský servis, životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele

zemědělské pojištění

 • pojištění plodin
 • pojištění hospodářských zvířat
 • pojištění koní
 • pojištění zemědělské techniky
 • pojištění zemědělských staveb

obr
LB Brokers s.r.o. 2022